• Utenos Ekonomikos ir Kompiuterijos Klubo rengiamas laikraštis Utenos apskrities jaunimui •
 
Apklausa
Kokia tema Jums yra aktualiausia?

Utenos miesto naujienos
kelionių, išvykų įspūdžiai
mokslas, studijos
jaunimo organizacijų veikla
kita


ŠEŠTADIENIS
2019-10-19


Vardadienius švenčia:


Šiandien:
(prognozes.lt) (kuzmarskis.lt) (vytautus.com)

Pakalbėkim...
Vardas:


Žinutė:


Draugai


PagrindinėAngelų mįslė
2012-05-03, 15:42:34
Monika Morkūnaitė


Kai kas mano, jog angelai – tai sparnuotos būtybės baltais apdarais, vaizduojamos vaikiškose knygelėse. Kai kas sako, kad angelai – tai ne kas kitas kaip draugai - tie, į kuriuose gali atsiremti sunkią akimirką ir juoktis tada, kai tau linksma. Dar kiti mano, jog visi nutikimai, kuriuos žmonės priskiria angelams, tai jų pačių proto nuopelnai, nes žmogaus galimybės yra neribotos ir visa, kas jo gyvenime nutinka, galima prisišaukti tiesiog mintimis. Visgi retas, kuris paneigtų, kad be Dievo, yra dar kažkokia, itin paslaptinga jėga, kuri veikia lyg tarpininkas tarp Kūrėjo ir žemiškųjų būtybių. Kažin, kas nėra girdėjęs apie angelą sargą – tą, į kurį gali kreiptis bet kada ir su bet kokiu prašymu? Angelai sargai sergsti žmones, namus, gamtą ir viską, kas tik yra Žemėje. Atrodo, viskas taip gražu ir taip paprasta – bet ar tikrai? Įrodymų, kad angelai egzistuoja, nėra, bet tik tuomet, jei kalbame apie mokslinius įrodymus. Žmonija turėjo milijoną progų įsitikinti, jog prieš kai kuriuos dalykus šiame pasaulyje mokslas yra bejėgis. Nuo to angelų egzistencija pasidaro tik dar mįslingesnė.Teorijų apie angelus visais laikais buvo daugybė. Viena pagrindinių – Biblijos versija, jog angelai yra Dievo tarnai, dar kitaip – pasiuntiniai. Jie – tarytum neutralūs veikėjai Žemės „filme“, viską stebintys iš šalies, kai reikia, pranešantys Dievo žinią. Šventajame rašte esti daugybė pavyzdžių, kur angelų pagalba žmonės sužino apie Aukščiausiojo valią. Vienas žinomiausių – epizodas, kuomet angelas pasirodė mergelei Marijai ir pranešė, jog ji pagimdysianti Dievo sūnų. Visgi daugelis žmonių, netgi krikščionių, skeptiškai vertina Šventąjį Raštą ir yra linkę suversti kaltę beribei žmogaus fantazijai. Tačiau istorijų apie angelus aptinkama ne tik Krikščioniškame pasaulyje. Šios dangiškos būtybės taip pat minimos Korane, o Islamo religija pripažįsta visiškai tą patį – angelai yra Dievo pasiuntiniai, tačiau neturi laisvos valios ir privalo daryti tai, ką liepia Dievas. Brahma Kumaris religinis judėjimas, artimas Rytų religijoms, skelbia, jog jų pradininkas Dada Lekhraj tapo angelu praktikuodamas tam tikrą jogos rūšį. Pavyzdžių yra daugybė, tačiau aišku viena – šimtai religijų ir jų atmainų visame pasaulyje sekėjų negali klysti. Tarp žmogiškojo ir dieviškojo pasaulio tikrai yra kažkas, balansuojantis tarp šventumo ir žmogiškųjų silpnybių.

Jei jau prabilome apie silpnybes, vertėtų paminėti angelus, nepaklususius Dievui ir už tai atitinkamai nubaustiems. Taip, tai ne kas kitas, kaip puolę angelai ir turbūt nė nereikia pristatinėti garsiausiojo iš jų, Liuciferio. Kai kurie krikščionys mano, jog dėl savo nupuolimo Liuciferis tapo šėtonu, tačiau Biblijoje tai nėra aiškiai minima. Visgi fakto, jog tai buvo pirmasis angelas, nepaklusęs Dievui, pripažįsta daugelis, o interpretacijų sutinkama pačių įvairiausių. Liuciferio paveikslas įamžintas ir itin išplėtotas anglų poeto Džordžo Bairono misterijoje „Kainas“. Joje atskleidžiama ne tik tamsioji, bet ir labai įdomi – geroji - Liuciferio asmenybės pusė. Šio angelo keliami klausimai ir problemos artimos kiekvienam žmogui, besigilinančiam į gyvenimo ir kančios prasmę. Kartais puolusiais angelais perkeltine prasme vadinami maištaujantys, visuotinių normų nepaisantys išsišokėliai, tačiau faktas, jog angelai taip pat gali nusižengti ir klysti tik patvirtina, jog šios būtybės itin artimos žmonėms.

Visame pasaulyje užfiksuota tokia galybė nutikimų, susijusių su angelais, kad jų turbūt neįmanoma suskaičiuoti. O skaičiuoti ir nereikia, nes ši daugybė kalba pati už save. Norėčiau pateikti dviejų istorijų, papasakotų žmonių iš įvairiausių pasaulio kampelių bei pateiktų vokiečių žurnalisto Volker Ufertinger knygoje „Kodėl angelai turi sparnus?“. Viena moteris naktį vairavo automobilį. Staiga ant vairo ji išvydo svetimą ranką, kuri staigiu mostu patraukė vairą į kairę. Dešinėje stovėjo didžiulis traktorius, ir turbūt nė nereikia sakyti, kas būtų nutikę, jei šioje situacijoje nebūtų įsikišusi nepažįstamojo ranka. Tąkart moteris aiškiai ją matė, tačiau turbūt iki šiol negali atsakyti, kieno gi iš tiesų ji buvo, bet svarbiausia ne tai. Ji išliko gyva ir visą gyvenimą išliks dėkinga tai paslaptingai rankai, kad ir kieno ji būtų. Kita istorija pasakoja apie kunigą, kuris kopė į kalną. Dėl tiršto rūko jis staiga pasiklydo, tačiau jam taip nepasirodė, nes vyras puikiai žinojo kelią, kuriuo eina. Staiga jis išgirdo kažkieno balsą: „Sustok!“ ir jo paklausė. Norėčiau priminti, kad aplink vyrą tuo metu nieko nebuvo. Po akimirkos iš apačios užkopė kažkoks valstietis su žibintu rankose ir su didžiausiu siaubu įsistebeilijo į perbalusį kunigą, kaip prirakintą stovintį vietoje. Jis stovėjo ant gilios bedugnės krašto ir jei būtų žengęs bent vieną žingsnį į priekį, jo gyvenimas neabejotinai būtų pasibaigęs. Kai kas galbūt pasakys, kad angelai čia visiškai niekuo dėti. Juk kiekvieno žmogaus smegenyse užkoduotas nenumaldomas troškimas gyventi, taigi pajutęs pavojų kunigas galėjo girdėti savo paties vidinį balsą, o iš susijaudinimo jam pasirodė, kad jis sklido iš išorės. Tačiau tokių atvejų per daug, jog galėtume vienareikšmiškai tvirtinti, kad šitokia galybė žmonių girdi savo vidinius balsus. Niekas neverčia ir tikėti, kad tai – angelų darbas, tegu istorijos šneka už save.

Šio straipsnio tikslas nėra įrodyti, jog angelai egzistuoja arba ne. Niekas negali priversti tikėti arba netikėti jais, nes tai - kiekvieno pasirinkimo laisvė. Svarbiausia yra sužadinti emocijas ir priversti mąstyti. Kiekvienas žmogus, besigilinantis į bet kokią paslaptį, gali ją įminti be kitų įsikišimo, faktų ir pagrindimų. Juk neveltui sakoma, jog tas, kuris ieško, randa...Nesutinki?
Jei nesutinkate su straipsnio autoriaus nuomone, galite parašyti atsakomąjį straipsnį laikraščio redakcijai adresu redakcija@utenosjaunimas.lt

Daugiau autoriaus straipsnių
Angelų mįslė
Geišos. Kas jos iš tiesų?
Neatrasta futbolo magija
Kas iš tiesų yra mokykla
Utena – gražus miestas
Ar mokame būti laimingi?
Apie žmogaus elgesį su gyvūnais
Odė meilei
Rugpjūčio dramos

Įvertinimas
Įvertinimas:
3
Jau įvertino: 756

Įvertink!

Komentarai [ 5 ]
2012-06-06, 8:22:59
efZmUuBYYfWSDhY rašo:
eYzp2J , [url=http://wxdvblzvphpc.com/]wxdvblzvphpc[/url], [link=http://mnnexlgsqqko.com/]mnnexlgsqqko[/link], http://pjvzegxumvqi.com/
2012-06-06, 2:47:28
rnpVCZbUFjEkvDR rašo:
NulW3W <a href="http://fngurmaqugwz.com/">fngurmaqugwz</a>
2012-06-05, 21:10:00
xMxEDDHFOJff rašo:
XlgQ50 , [url=http://gdjqplqqvtsf.com/]gdjqplqqvtsf[/url], [link=http://wmtddffgdxiz.com/]wmtddffgdxiz[/link], http://wfksvscfmlqu.com/
2012-06-04, 23:23:51
EmIzCvhA rašo:
QLNpp2 <a href="http://ohovbxfswlhc.com/">ohovbxfswlhc</a>
2012-06-04, 11:55:49
YempWtUITpxffihgic rašo:
Hi Celeste,I happened to read your blog today and I tuhgoht I could share some insight into running a 5k with your kids. I started running in my late 40s and still do 5ks and half-marathons, I am 52. I am built more for comfort than speed and I run right around your pace. I talked my daughter into running with me a couple of years ago. While we may run “together”, that usually means we stand together at the beginning of the race and I get to see her after the race is over. She usually finishes, cools down and changes clothes by the time I come across the finish line. At least I will always have a fan to wave at when I make it to the end. I used to be bothered by the noise I make when I run. I solved this problem by getting an iPod. I can put on my headphones and turn up the music and whatever noise that my breathing makes is gone! It’s also a good excuse to not have to talk to anybody when I run. If I chat when running it makes me puff even harder. If your son worries about your breathing, buy him an iPod.This year at Grandma's I got to run with my daughter and my grandson. We had a blast running together even though we ran miles apart.Say Hi to all my old co-workers at the paper from Kim (Syvertson) Utesch!

Vardas:


E-pašto adresas:


Tekstas:

 


Jaustukai:Komentarų taisyklės

1. Stenkitės rašyti LIETUVIŠKAI.
2. Draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius.
3. Gerbkite kitų nuomonę.
4. Privaloma įrašyti savo tikrą e.pašto adresą.
5. "Utenos jaunimo" redakcija neatsako už vartotojų komentarus.
6. Už komentarą atsako ir prisiima visą atsakomybę pats autorius.
7. "Utenos jaunimo" redakcija pasilieka teisę esant reikalui pakeisti komentaro turinį.

Nesilaikant šių taisyklių komentarai bus ištrinti be papildomo perspėjimo.
Vėliau pretenzijos nebebus priimamos.
Copyright © Utenos jaunimas, 2008m. Naujienos | Apie mus | RSS | Kategorijos